1 مدل کلاسیک نوبت دوم از بالا
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
1 مدل کلاسیک نوبت دوم از پایین
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
1 مدل کلاسیک نوبت دوم از راست
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
1 مدل کلاسیک نوبت دوم از چپ
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.